Svet-Stranek.cz
Suché výstavby Půdní vestavby Montáže střešních oken Podlahy Minerální podhledy
Suché výstavby Bureš

Používané technologie:Suché výstavby Půdní vestavby Montáže střešních oken Podlahy Minerální podhledy

Používané technologie

Seznam technologií

Suchá výstavba

Základním prvkem tzv. suché výstavby jsou sádrokartonové desky.

Sádrokartonové desky jsou složeny ze sádrového jádra 

(směs sádry a rozvlákněného papíru či skelných vláken) oboustranně 

opláštěného speciálním papírovým kartonem, který je odlišný u různých 

typů desek. Podélná hrana desky je přizpůsobena optimálnímu snadnému

 tmelení s výslednou vysokou pevností spáry.

 

Sádrokartonové desky sevyrábějí:

§  obyčejné

§  protipožární

§  impregnované do vlhkého prostředí

§  protipožární impregnované

§  speciální desky (pro akustickynáročné prostory, zaoblené plochy aj.)

 

Tloušťka sádrokartonových desek:

§  9,5 mm

§  12,5 mm

§  15 mm

§  18 mm

 

Velikost sádrokartonových desek:

§ 125 cm x 200 - 300 cm

Sádrokartonové desky se montují na konstrukce z ocelových profilů, 

pod desky se většinou vkládá izolace z minerální vlny. 

Sádrokarton se používá v bytech, domech, rekreačních objektech, 

výrobních halách,kancelářích atd.

 

Výhody sádrokartonového systému

1.    Špičková kvalita

2.    Dokonalý vzhled a estetika

3.    Široké možnosti použití

4.    Lehké stavební konstrukce

5.    Snadná doprava a manipulace

6.    Jednoduchá zpracovatelnost

7.    Rychlé a čisté konstrukční řešení

8.    Snadná demontáž a přemístění příček

9.    Bezproblémové vedení instalací umístěných v konstrukci

10.  Výborné tepelně-izolační vlastnosti

11.  Vysoký zvukový útlum

12.  Požární odolnost

13.  Použití ve vlhkém prostředí

14.  Ekologický materiál

 

Parotěsná zábrana

Parotěsnou zábranu nazývanou též parozábrana umisťujeme mezi 

tepelnou izolaci a vnitřní obklad (palubky, sádrokarton) pro zamezení 

pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro 

vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. 

Teplý vzduch v místnosti může obsahovat více vlhkosti než studený 

vzduch venku a bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci 

vlhkosti v izolaci.Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování 

izolačních parametrů tepelné izolace. Následně provlhává dřevo ve střeše, 

tvoří se nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách.

 

Provádění zateplení

Při vnitřním zateplení je omezeno užívání bytu v průběhu provádění, často se musí předělávat osazení topného systému a nadokenních nosičů záclon do větší vzdálenosti od vnější stěny. Sníží se, i když nepatrně, vnitřní plocha zateplovaných místností.

Lákavou výhodou je možnost individuálního provádění u jednotlivých uživatelů popř.v jednotlivých problémových místnostech. Výhodou je i možnost zachování členité vnější fasády a menší závislost na klimatických podmínkách v průběhu provádění.

Vnější zateplení lze provádět za plného provozu budov, je bez  vlivu na vnitřní vybavení a plochu přilehlých místností. Nevýhodou však je nutné provádění zateplení pro celou budovu, popř.výjimečně pro ucelené části budovy. Při členité vnější fasádě lze zpravidla vnější zateplení provést, avšak bývá podstatně nákladnější.